Zapraszamy do zapoznania się z programami wsparcia, które pomogą w korzystaniu z nowoczesnych i energooszczędnych źródeł ciepła. Inwestycja w ekologiczne źródła ogrzewania, dzięki licznym narzędziom wsparcia finansowego, może być o wiele tańsza niż myślisz.

Program „Czyste powietrze”

W zależności od dochodów właściciela budynku, istnieją trzy poziomy dofinansowania:

  • Podstawowy poziom dofinansowania (roczny dochód nie przekracza 100 000 zł)
  • Podwyższony poziom dofinansowania (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, bądź 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
  • Najwyższy poziom dofinansowania (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, bądź 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Poniżej przedstawiona zostaje tabela bezzwrotnej dotacji podstawowego poziomu dofinansowania:

Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Udział maksymalnego dofinansowania Maksymalna kwota dotacji
1 Pompa ciepła powietrze-woda Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 30% 9.000
2 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 45% 13.500
3 Gruntowa pompa ciepła o wysokiej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 45% 20.250
4 Centralne ogrzewanie i c.w.u. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych) 30% 4.500
5 Wentylacja z odzyskiem ciepła Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 30% 5.000
6 Mikroinstalacja fotowoltaiczna Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 50% 5.000

 

Poniżej przedstawiona zostaje tabela bezzwrotnej dotacji podwyższonego poziomu dofinansowania:

Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Udział maksymalnego dofinansowania Maksymalna kwota dotacji

1

Pompa ciepła powietrze-woda Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 60%

18.000

2

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 60%

18.000

3 Gruntowa pompa ciepła o wysokiej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 60%

27.000

4

Centralne ogrzewanie i c.w.u. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych) 60% 9.000
5 Wentylacja z odzyskiem ciepła Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 60% 10.000
6 Mikroinstalacja fotowoltaiczna Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 50%

5.000

 

Poniżej przedstawiona zostaje tabela bezzwrotnej dotacji najwyższego poziomu dofinansowania:

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane Udział maksymalnego dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

1

Pompa ciepła powietrze-woda Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 90%

27.000

2 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 90%

27.000

3

Gruntowa pompa ciepła o wysokiej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 90%

40.500

4

Centralne ogrzewanie i c.w.u. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych) 90%

13.500

5

Wentylacja z odzyskiem ciepła Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 90%

15.000

6

Mikroinstalacja fotowoltaiczna Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 90%

9.000

Termin podpisania umów trwa do 31 grudnia 2027r.

 

Ulga termomodernizacyjna

Osoba fizyczna będąca właścicielem, bądź współwłaścicielem budynku w którym wykonywana jest termomodernizacja, może liczyć na wsparcie w formie ulgi termomodernizacyjnej wynosząca do 53 000 zł.  Z ulgi można skorzystać w okresie kolejnych 3 lat od zakończenia roku podatkowego, gdzie poniesiony został pierwszy wydatek. Jeżeli jednocześnie korzysta się z dofinansowania Czyste powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej, odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały dofinansowane ze środków Czyste Powietrze.

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się tylko od podstawy obliczenia podatku, co oznacza, że skorzystać może każdy, którego dochody są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%), liniowej (19%) oraz osoby będące na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowując, aby skorzystać z ulgi trzeba:

  • Rozpocząć inwestycję związana z termomodernizacją
  • Wszystkie towary a także usługi, kupować na fakturę, na osobę imienną
  • Zakończyć inwestycję w ciągu 3 lat
  • Wydatki odliczać na bieżąco, za każdy rok osobno w rocznej deklaracji PIT

 

Mój prąd

Celem programu Mój Prąd jest inwestycja w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz zachęta do  produkcji własnej energii przez gospodarstwa domowe. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Obecnie program Mój Prąd będzie finansował nie tylko fotowoltaikę, ale również domowe magazyny ciepła i energii. Dopłaty będą również dla domowych systemów zarządzania energią, które mają za zadanie optymalizować jej zużycie. Co ważne, beneficjenci programów Mój prąd oraz Czyste powietrze, mogą ubiegać się również o dofinansowanie dodatkowych elementów.

Wysokość wsparcia uzależniona ma być od inwestycji, ponieważ jeśli będą to także systemy zarządzania energią, magazyn energii, ładowarka do samochodu elektrycznego, wsparcie ma być wyższe. Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane, maksymalna wysokość dofinansowania ma wynieść do 20,5 tys. zł. Wysokość wsparcia uzależniona ma być od inwestycji. Jeśli będą to same panele, kwota dofinansowania wyniesie 4000 zł.

Wniosek można złożyć online na stronie www.pz.gov.pl.