Uncategorized

Prosument będzie mógł handlować energią elektryczną

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE ma na celu transpozycję przepisów zawartych w Dyrektywie RED II do polskiego systemu prawnego. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące partnerskiego handlu energią – peer-to-peer. Co to oznacza? Jest to przepis skierowany do prosumentów OZE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.