Sklep

 1. Zamówienia składane w sklepie www.ekodomek.com.pl, zwanym dalej Sklepem, realizuje firma Rafał Wojtanowicz RW Instal, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 24 w Głogówku, posługująca się numerem NIP: 755-134-54-31
 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, dalej zwaną Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 1. Przedmiot transakcji
 1. Przedmiotami transakcji są produkty znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.ekodomek.com.pl
 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku zakupu towaru z dodatkową opcją montażu, obowiązuje cena z 8% VAT. Ceny montażu podane są w osobnej zakładce i należy je dodać do ceny towaru. Ekodomek zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 1. Prezentowane na stronie Sklepu nazwy producentów i nazwy produktów nalezą do ich właścicieli i są używane w Sklepie w celach identyfikacyjnych.
 1. Złożenie i realizacja zamówienia
 1. Złożenie zamówienia jest jednocześnie akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 1. W przypadku, gdy produkt będzie dostępny na magazynie Sklepu zamówienie zostanie zrealizowane. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów dotyczących zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowania całości zamówienia).
 1. Klient wraz z towarem otrzymuje fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. W przypadku, gdy Klient ma inny adres do faktury i do wysyłki, powinien to zaznaczyć w formularzu zamówienia, a jeśli tego nie zrobił, może wprowadzić zmiany, lub wycofać je w terminie do jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt mailowy pod adres: sklep@ekodomek.com.pl lub telefonicznie pod nr 77 88 79 099
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych adresowych, a także adresu e-mail i numeru telefonu. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 1. Koszty dostawy są uzależnione od wagi i wartości złożonego zamówienia i są szczegółowo opisane w zakładce Koszty dostawy.
 1. Zamówione towary są wysyłane w ciągu 1–2 dni roboczych od daty otrzymania ich od dostawcy. Termin ten z przyczyn niezależnych od Sklepu np. z powodu wyczerpania zapasów, nieodebrania przesyłek przez przewoźnika, może się wydłużyć. O opóźnieniach Klient będzie informowany.
 1. Jeśli jednocześnie zostały zamówione produkty o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie wysłane po upływie najdłuższego z podanych czasów.
 1. Zamówienie będzie realizowane:
 1. w przypadku płatności przelewem lub poprzez serwis platności.pl – w chwili wpłaty na konto Sklepu,
 1. w przypadku płatności przy odbiorze (przesyłka „za pobraniem”) – po potwierdzeniu zamówienia wysłanego e-mailem lub potwierdzonego telefonicznie.
 1. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu szkody”.
 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. W chwili pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 1. Towar zakupiony w Sklepie będzie dostarczany tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Sposób płatności

Możliwe są następujące sposoby płatności:

1. Bezpośredni przelew na konto bankowe SKLEPU:

Ekodomek, ul. Jagiellońska 24, 48-250 Głogówek
Nazwa banku: BNP PARIBAS 
Numer rachunku: 55 2030 0045 1110 0000 0390 6760

2. Bezpieczna płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU i płatności Woocomerce

3. ”Za pobraniem”, czyli gotówka przy odbiorze towaru.

 1. Dostawa
 1. Wszystkie towary dostarczane są pocztą kurierską- przesyłką ubezpieczoną. Zapewnia to lepszą terminowość i bezpieczeństwo.
 1. Przesyłki są dostarczane w godz. 8.00–16.00 lub 16.00–19.30. Jeśli w tym czasie są Państwo w pracy, wygodną formą odebrania przesyłki jest podanie adresu do pracy.
 1. Jeśli kurier nie zastanie Klienta w domu, powinien zostawić awizo z numerem telefonu i z kolejnym terminem dostarczenia przesyłki. Jeśli termin dostawy Państwu nie odpowiada, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się kurierem w celu uzgodnienia dogodnego terminu odbioru.
 1. Gwarancja, zwroty i reklamacje
 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 1. Klientom detalicznym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwrot towaru wymaga powiadomienia Sklepu. Zwracany towar nie może nosić śladów używania i musi być w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Towar wraz z fakturą Klient wysyła na swój koszt, pod adres siedziby Sklepu. Pieniądze za zwrócony artykuł zostaną przelane niezwłocznie na konto wskazane przez Klienta. Potrącone zostaną koszty, które poniósł Sklep wysyłając towar, czyli koszty przesyłki kurierskiej i ewentualnie koszt pobrania; w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatności.pl będzie to opłata w wysokości 2,9% od wpłaconej kwoty. Będziemy bardzo wdzięczni za podanie przyczyny zwrotu towaru.
 1. W przypadku, gdyby nastąpiła pomyłka z winy Sklepu i Klient otrzymał inny towar niż zamawiany, Sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej oraz ponownego wysłania właściwego towaru do Klienta.
 1. Sklep nie odbiera zwrotów towarów za pobraniem.
 1. W przypadku reklamacji zamówionego towaru warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu pod adres Sklepu podany na fakturze, na koszt Klienta.
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół szkody spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Oryginał protokołu szkody musi być wysłany pod adres siedziby Sklepu.
 1. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Klient ma prawo, w ciągu 7 dni od daty odbioru, zażądać od firmy kurierskiej dostarczającej zamówienie, spisania protokołu szkody.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i spisania protokołu szkody prosimy o skontaktowanie się z biurem Ekodomek e-mailem sklep@ekodomek.com.pl lub telefonicznie 77 88 79 099. Reklamowany towar, po spełnieniu powyższych procedur, zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, nastąpi zwrot pieniędzy. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dokument sprzedaży.
 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość między Klientem a Sklepem.
 1. W sprawach niewymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.